Čo sa zmenilo a čo je v odporúčaniach nové? Pohľad na problematiku očami bývalého prezidenta ESH

Prof. Krysztof Narkiewicz, M.D., Ph.D., bývalý prezident ESH, z Katedry artériovej hypertenzie a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.