Čo sa zmenilo a čo je v odporúčaniach nové? Pohľad na problematiku očami bývalého prezidenta ESH

Prof. Krysztof Narkiewicz, M.D., Ph.D., bývalý prezident ESH, z Katedry artériovej hypertenzie a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták