Čo sa zmenilo a čo je v odporúčaniach nové? Pohľad na problematiku očami bývalého prezidenta ESH

Prof. Krysztof Narkiewicz, M.D., Ph.D., bývalý prezident ESH, z Katedry artériovej hypertenzie a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták