Čo sa zmenilo a čo je v odporúčaniach nové? Pohľad na problematiku očami bývalého prezidenta ESH

Prof. Krysztof Narkiewicz, M.D., Ph.D., bývalý prezident ESH, z Katedry artériovej hypertenzie a diabetológie Lekárskej fakulty v Gdansku

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták