Vo štvrtok 23. septembra od 16:30 vysielame akreditovaný webinár „eKlinická prax pre primárov“ Sledujte naživo

Skúsenosti slovenskej anesteziologičky a starostlivosť o COVID-19 pacientov vo Francúzsku

MUDr. Tatiana Gross

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.