V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

Manažment chirurgického pacienta počas koronavírusovej pandémie

Živý rozhovor s MUDr. Tomášom Jankovičom

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták