V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

Pravidlá, usmernenia a manažment pacienta s COVID-19 na Slovensku

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA