V utorok 22. júna od 13:00 vysielame webinár „Záchranná zdravotná služba - prvý článok manažmentu pacienta s NCMP“ Sledujte naživo

Nádejné liečivá na COVID-19 – čo ponúka Sanofi?

MUDr. Tamara Milly, MBA

Otázky a odpovede zo spytajsa.sk

Či neuvažujú o výrobe plaquenilu bez laktozy, nakoľko je vysoký výskyt alergií a intolerancii (a stále stúpa):

Odpoveď: Zatiaľ mi takáto iniciatíva nie je známa, primárne sa rieši overenie účinnosti a bezpečnosti (je veľa iniciatív práve v súvislosti s bezpečným použitím lieku, špecifickými skupinami pacientov, limitáciami a liekovými interakciami). Tento (a ani žiadny iný liek nie je na COVID-19 registrovaný), čiže toto je asi primárny cieľ. Každopádne ďakujem pekne za podnet a posuniem ho na centrálny tím, veľa liekov predovšetkým voľnopredajných samozrejme rešpektuje tento trend a upravuje zloženie aj pomocných látok.

Nie je mi jasné, ako by mohla byť účinná nejaká vakcíny na covid19, keď ani samotné ochorenie nezanechava dostatočnú imunitu?

Odpoveď: Klinické skúšania bežia a výsledky ešte nie sú dostupné. Skúmajú sa pri očkovaní však viaceré prístupy (vo vývoji sú len v našej spoločnosti 2 kandidátske očkovacie látky a je ich medzinárodne alebo globálne samozrejme viac.). Zjednodušene poviem, že na účinnosť očkovacej látky má vplyv nielen samotný antigén, ale aj tzv. adjuvans a obe veci ovplyvňujú imunologickú odpoveď (a teda stupeň alebo dĺžku ochrany). Za našu spoločnosť viem povedať, že sa stavia aj na výskume a vývoji proti SARS (a aj iných epidémií), kde už výskum prebiehal, ale aj dlhoročná expertíza a skúsenosti na vývoji a výrobe rekombinantných očkovacích látok (napr. pri chrípke, kde je potrebné rýchlo a dostatočných množstvách a kapacite pripraviť očkovaciu látku pre globálne využitie). Partnerstvo s inou spoločnosťou zameranou na vakcíny, ako je GSK, ale aj s inými organizáciami aktívnymi pri epidémiách a pandémiách môže proces výrazne urýchliť a zefektívniť.

Máte prosím informácie ako vírus zasiahol priamo farma biznis? Myslím pracovníkov vo výskume a výrobe?

Odpoveď: Určite situácia zasiahla a ovplyvnila každé odvetvie. Podľa prognostikov – asi už nič nebude, ako predtým… Čo sa týka konkrétne našej firmy, ktorá je globálna a má výskumné a výrobné kapacity v mnohých krajinách, máme informácie, že výroba bežala v prvých týždňoch na 90% a teraz už presne opäť podľa plánu a reflektuje požiadavky z trhov. Takisto pri klinických skúšaniach, keďže sme spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových liekov, beží mnoho programov, ktoré nesúvisia s COVID-19 (napríklad v onkológii, diabetológii a podobne), bolo dôležité zabezpečiť bezpečnosť pacientov, zdravotníkov a aj výskumných pracovníkov, ale aj samotnú operatívu a fungovanie a neohroziť integritu a validitu dát… Situácia sa v týchto aspektoch riešila v každej krajine a teda aj na Slovensku.

O vhodnosti využitia Vašej Kevzary a teda antagonistov receptoru pre IL-6 napovedá aj zaradenie tocilizumabu v Číne do guidelinov pri boji s vážnymi komplikáciami COVID-19. Je už možné porovnať z hľadiska účinnosti či bezpečnosti tieto dve protilátky (tocilizumab a sarilumab), alebo aspoň prvotne odhadnúť, ktorá má väčší potenciál a prečo? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Klinické skúšanie so sarilumabom na overenie účinnosti aktuálne beží – viac informácii je dostupných na www.clinicaltrials.gov . Momentálne je publikovaných málo dát (aj empirických a aj takých, ktoré nie je možné celkom medzi sebou porovnať, lebo dizajny sa veľmi rôznia, niektoré programy sú úplne otvorené a bežia skôr ako registre, niektoré klinické skúšania sú randomizované, niektoré majú aj placebové ramená. Skúma sa väčšie množstvo terapeutických postupov a látok v cytokínovej kaskáde, teda tých ktoré môžu ovplyvniť zápalovú reakciu a vývoj a priebeh ARDS. Čiže bude treba ešte určite počkať na výsledky.

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.