Nádejné liečivá na COVID-19 – čo ponúka Sanofi?

MUDr. Tamara Milly, MBA

Otázky a odpovede zo spytajsa.sk

Či neuvažujú o výrobe plaquenilu bez laktozy, nakoľko je vysoký výskyt alergií a intolerancii (a stále stúpa):

Odpoveď: Zatiaľ mi takáto iniciatíva nie je známa, primárne sa rieši overenie účinnosti a bezpečnosti (je veľa iniciatív práve v súvislosti s bezpečným použitím lieku, špecifickými skupinami pacientov, limitáciami a liekovými interakciami). Tento (a ani žiadny iný liek nie je na COVID-19 registrovaný), čiže toto je asi primárny cieľ. Každopádne ďakujem pekne za podnet a posuniem ho na centrálny tím, veľa liekov predovšetkým voľnopredajných samozrejme rešpektuje tento trend a upravuje zloženie aj pomocných látok.

Nie je mi jasné, ako by mohla byť účinná nejaká vakcíny na covid19, keď ani samotné ochorenie nezanechava dostatočnú imunitu?

Odpoveď: Klinické skúšania bežia a výsledky ešte nie sú dostupné. Skúmajú sa pri očkovaní však viaceré prístupy (vo vývoji sú len v našej spoločnosti 2 kandidátske očkovacie látky a je ich medzinárodne alebo globálne samozrejme viac.). Zjednodušene poviem, že na účinnosť očkovacej látky má vplyv nielen samotný antigén, ale aj tzv. adjuvans a obe veci ovplyvňujú imunologickú odpoveď (a teda stupeň alebo dĺžku ochrany). Za našu spoločnosť viem povedať, že sa stavia aj na výskume a vývoji proti SARS (a aj iných epidémií), kde už výskum prebiehal, ale aj dlhoročná expertíza a skúsenosti na vývoji a výrobe rekombinantných očkovacích látok (napr. pri chrípke, kde je potrebné rýchlo a dostatočných množstvách a kapacite pripraviť očkovaciu látku pre globálne využitie). Partnerstvo s inou spoločnosťou zameranou na vakcíny, ako je GSK, ale aj s inými organizáciami aktívnymi pri epidémiách a pandémiách môže proces výrazne urýchliť a zefektívniť.

Máte prosím informácie ako vírus zasiahol priamo farma biznis? Myslím pracovníkov vo výskume a výrobe?

Odpoveď: Určite situácia zasiahla a ovplyvnila každé odvetvie. Podľa prognostikov – asi už nič nebude, ako predtým… Čo sa týka konkrétne našej firmy, ktorá je globálna a má výskumné a výrobné kapacity v mnohých krajinách, máme informácie, že výroba bežala v prvých týždňoch na 90% a teraz už presne opäť podľa plánu a reflektuje požiadavky z trhov. Takisto pri klinických skúšaniach, keďže sme spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových liekov, beží mnoho programov, ktoré nesúvisia s COVID-19 (napríklad v onkológii, diabetológii a podobne), bolo dôležité zabezpečiť bezpečnosť pacientov, zdravotníkov a aj výskumných pracovníkov, ale aj samotnú operatívu a fungovanie a neohroziť integritu a validitu dát… Situácia sa v týchto aspektoch riešila v každej krajine a teda aj na Slovensku.

O vhodnosti využitia Vašej Kevzary a teda antagonistov receptoru pre IL-6 napovedá aj zaradenie tocilizumabu v Číne do guidelinov pri boji s vážnymi komplikáciami COVID-19. Je už možné porovnať z hľadiska účinnosti či bezpečnosti tieto dve protilátky (tocilizumab a sarilumab), alebo aspoň prvotne odhadnúť, ktorá má väčší potenciál a prečo? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Klinické skúšanie so sarilumabom na overenie účinnosti aktuálne beží – viac informácii je dostupných na www.clinicaltrials.gov . Momentálne je publikovaných málo dát (aj empirických a aj takých, ktoré nie je možné celkom medzi sebou porovnať, lebo dizajny sa veľmi rôznia, niektoré programy sú úplne otvorené a bežia skôr ako registre, niektoré klinické skúšania sú randomizované, niektoré majú aj placebové ramená. Skúma sa väčšie množstvo terapeutických postupov a látok v cytokínovej kaskáde, teda tých ktoré môžu ovplyvniť zápalovú reakciu a vývoj a priebeh ARDS. Čiže bude treba ešte určite počkať na výsledky.

❮ Späť na podujatie

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.