1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

1
Slávnostné prednášky
2
Praktický prístup k manažmentu obezity u dospelých 2019
3
Monografia Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky
4
Obezita a manažment komorbidít I
5
Potravinársky priemysel a jeho prínos pri riešení obezity
6
Výživa a obezita, potravinová gramotnosť ako nástroj riešenia obezity

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.