V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

1
Slávnostné prednášky
2
Praktický prístup k manažmentu obezity u dospelých 2019
3
Monografia Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky
4
Obezita a manažment komorbidít I
5
Potravinársky priemysel a jeho prínos pri riešení obezity
6
Výživa a obezita, potravinová gramotnosť ako nástroj riešenia obezity

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták