Dnes od 16:00 vysielame naživo 10. jubilejný webinár „eKlinická prax“ Sledujte naživo

XXXV. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

35. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti sa tento rok uskutoční elektronicky, a to nasledovným spôsobom. 13. novembra o 15:00 sa začína živý diskusný webinár, ktorým sa zároveň otvorí pripravená videosekcia kongresu sprístupnená do konca januára 2021. Tá pozostáva z 33 prednášok a k tomu priradených AD testov na preskúšanie získaných vedomostí a získanie kreditov.

Živý diskusný webinár a všetky prednášky z offline videosekcie kongresu sú zdarma, sú určené pre lekárov a sestry.

1
Záznam živého diskusného webinára

Časť 1

1
Sympózium I. Dokážeme pomocou modernej antihypertenzívnej terapie ochrániť cieľové orgány?

Sympózium podporené z nezávislého finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

Časť 2

1
Sympózium II. Polovičná ochrana nie je ochrana alebo ako pomôcť pacientovi vyťažiť z liečby čo najviac

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Časť 3

1
Sympózium III. Up-to-date kombinovaná liečba hypertonika s komorbiditami

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Časť 4

1
Sympózium IV. Dodržiavanie 2018 ESC/ESH odporúčaní k liečbe artériovej hypertenzie na vybranej skupine antihypertenzív z dát zdravotnej poisťovne Dôvera

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu ZP Dôvera

Časť 5

1
Sympózium V. Inovatívne a jedinečné kombinácie antihypertenzív a hypolipidemík dostupné na Slovensku

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti KRKA

2
Originálne práce V.
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.