XXXV. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

35. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti sa tento rok uskutoční elektronicky, a to nasledovným spôsobom. 13. novembra o 15:00 sa začína živý diskusný webinár, ktorým sa zároveň otvorí pripravená videosekcia kongresu sprístupnená do konca januára 2021. Tá pozostáva z 33 prednášok a k tomu priradených AD testov na preskúšanie získaných vedomostí a získanie kreditov.

Živý diskusný webinár a všetky prednášky z offline videosekcie kongresu sú zdarma, sú určené pre lekárov a sestry.

1
Diskusné fórum

Zatiaľ neboli odoslané žiadne otázky.

Záznam webinára

1
Záznam živého diskusného webinára

Časť 1

1
Sympózium I. Dokážeme pomocou modernej antihypertenzívnej terapie ochrániť cieľové orgány?

Sympózium podporené z nezávislého finančného príspevku spoločnosti Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

Časť 2

1
Sympózium II. Polovičná ochrana nie je ochrana alebo ako pomôcť pacientovi vyťažiť z liečby čo najviac

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Časť 3

1
Sympózium III. Up-to-date kombinovaná liečba hypertonika s komorbiditami

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti Servier Slovensko

Časť 4

1
Sympózium IV. Dodržiavanie 2018 ESC/ESH odporúčaní k liečbe artériovej hypertenzie na vybranej skupine antihypertenzív z dát zdravotnej poisťovne Dôvera

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu ZP Dôvera

Časť 5

1
Sympózium V. Inovatívne a jedinečné kombinácie antihypertenzív a hypolipidemík dostupné na Slovensku

Sympózium podporené z nezávislého edukačného grantu spoločnosti KRKA

2
Originálne práce V.
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC