Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

41. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Podujatie sa uskutočnilo v termíne 9. – 11. novembra 2019 v Trnave.

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA