46. Májové hepatologické dni

Kongres sa uskutočnil 17. – 19. mája 2018 na Donovaloch.

Editoriál

Hlavná téma Od skríningu po eradikáciu chorôb pečene podčiarkuje, kam sa hepatológia v priebehu desaťročí posunula. Priame antivirotiká určené na liečbu chronickej hepatitídy C dávajú pri dôraze na skríning šancu na eradikáciu infekcie. Intenzívny výskum prebieha aj na poli hepatitídy B, predovšetkým pri hľadaní nových biomarkerov odzrkadľujúcich kontrolu nad infekciou. Ani Slovensko neobchádzajú enterálne prenosné hepatitídy, ktorým na tomto ročníku venujeme samostatný blok.

Je symbolické, že sa naše podujatie uskutočnilo práve počas Svetového dňa hepatitídy, ktorý vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu.

1
Hepatitída B
2
Backgrounds of addictions
4
Koncepčná hepatológia
6
Pečeň a autoimunita
7
Enterálne prenosné vírusové hepatitídy
9
Vária II.
10
Nealkoholová tuková choroba pečene

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA