Aké novinky prinášajú odporúčania pre kardiovaskulárnu prevenciu 2021?

Autodidaktický test je možné riešiť do 14. augusta 2022.

Test akreditovala ARS CME pod číslom DC158AD.

1
Autodidaktický test
2
Multimediálna prezentácia
Partner projektu

krka_logo_info

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov). Kredity budú pripísané na vašu kartu CME najneskôr po ukončení vzdelávacej aktivity.

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.