Infekčné riziká imunosupresívnej a imunomodulačnej liečby

Autodidaktický test je možné riešiť do 30. novembra 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB637AD.

1
Vzdelávací materiál s autodidaktickým testom

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

2
Záznam webinára z 5. mája 2020
Informácie

 

Amgen logo

 

Amgen Slovakia s.r.o.
Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták