V termíne 21. až 23. októbra vysielame „3. kongres SOA a 19. Slovenské obezitologické dni“ Sledujte naživo

Prečo a u koho pridať k liečbe ASA rivaroxaban 2,5 mg 2x denne – naše praktické skúsenosti

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. augusta 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom DB937AD.

1
Autodidaktický test
2
Záznam webinára z 3. februára 2021
Partner podujatia

 

 

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC