Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

AteroAkadémia

 

1
Študijný materiál s AD testom do 30. 11. 2017: Dyslipidémia ako cieľ kardiovaskulárnej prevencie
2
Študijný materiál s AD testom do 15. 8. 2017: Monoklonálne protilátky v internej medicíne
3
Študijný materiál s AD testom do 15. 6. 2017: Otvorenie novej kapitoly v liečbe pacienta s dyslipoproteinémiou

Tento test sa rieši na portáli SLK. Po kliknutí na test postupujte podľa pokynov v ľavom dolnom rohu stránky.

4
Ďalšie podujatia k projektu AteroAkadémia

 

Jeseň 2017

Klinická prax v kardiológii a diabetológii

Informácie

 

Sanofi

 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.