AteroAkadémia – elektronické vzdelávanie spoločnosti Sanofi

Vzdelávacie príspevky s AD testom

1
Video prednáška a AD test: Čo by mal rodinný lekár vedieť o liečbe PCSK9
2
Video prednáška a AD test z podujatia Český kardiologický kongres 2018

Ďalšie vzdelávacie príspevky

1
Výber prednášok z Českého kardiologického kongresu 2018
  • Čo priniesli nové odporúčania ESC/ EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií? V prvom rade sa dozviete, že oproti predchádzajúcim odporúčaniam z roku 2011 je novinkou zmena v definovaní kardiovaskulárneho rizika u niektorých skupín pacientov. S tým súvisia zmenené cieľové hodnoty LDL-cholesterolu a aj nové trendy v terapii. Statíny majú svoje stabilné miesto, ale začínajú sa častejšie kombinovať s ezetimibom. Dozviete sa tiež, u ktorých pacientov sa odporúča pridať k statínom aj liek z novej skupiny inhibítorov PCSK9. Prednášku o najnovších trendoch v terapii dyslipidémií si pripravil prof. Táborský.

  • Je známe, že kontrola krvného tlaku a cholesterolu výrazne znižuje kardiovaskulárne riziko. Ako však postupovať u pacientov, ktorí nereagujú dostatočne na bežnú liečbu statínmi? Ponúkame vám prednášku prof. Špinara, kde sa dozviete, ktoré statíny najúčinnejšie znižujú LDL-cholesterol. V prípade, že ani moderné statíny nestačia, pridáva sa podľa najnovších odporúčaní ESC/ EAS z roku 2016 ezetimib. Dozviete sa všetko o bezpečnostnom profile ezetimibu. Takisto zistíte, pre ktoré rizikové skupiny pacientov je kombinácia ezetimib-statín správnou voľbou a aké fixné kombinácie sú registrované.

  • Vedeli ste, že Mona Lisa bola pravdepodobne prvou zachytenou pacientkou s familiárnou hypercholesterolémiou? Títo pacienti bez liečby umierajú v mladom veku na infarkt myokardu, aj keď po zavedení statínov na trh sa ich situácia výrazne zlepšila. Ak sa nedarí znížiť LDL-cholesterol na cieľovú hladinu, ESC/ EAS odporúča kombinovať statín s ezetimibom. V druhom kroku sa k statínu pridáva liek z novej skupiny inhibítorov PCSK9 ako alirokumab a evolokumab. Z prednášky profesora Češku sa dozviete podstatné informácie o účinkoch a bezpečnostnom profile alirokumabu a jeho uplatnení v klinickej praxi.

  • Pacient s akutním koronárním syndromem: sekundární prevence

    Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD.

    12 min. /

    U pacientov po prekonaní akútneho koronárneho syndrómu je dôležité znížiť hladinu LDL-cholesterolu, aby nedošlo k regresii koronárnej aterosklerózy. Docent Kovárník vo svojej prednáške predviedol, ako je možné pomocou moderných zobrazovacích metód sledovať dynamika vývoja plaku a dokonca aj morfológiu fibróznej čiapky. Liečba statínmi však často nestačí na dosiahnutie cieľových hladín LDL-cholesterolu, čo je zvlášť nebezpečné u týchto rizikových pacientov. Preto sa v súčasnosti siaha po tzv. agresívnej liečbe vysokými dávkami statínu v kombinácii s ezetimibom prípadne po najmodernejšej kombinácii statínu s inhibítorom PCSK9. Okrem LDL-cholesterolu znižujú inhibítory PCSK9 aj hladiny výrazne aterogénneho lipoproteínu(a). Prednáška docenta Kovárníka vás prevedie svetom najmodernejších klinických prístupov v prevencii akútneho koronárneho syndrómu.

Informácie

 

Sanofi

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták