AteroAkadémia – elektronické vzdelávanie spoločnosti Sanofi

Vzdelávacie príspevky s AD testom

1
Video prednáška a AD test: Čo by mal rodinný lekár vedieť o liečbe PCSK9
2
Video prednáška a AD test z podujatia Český kardiologický kongres 2018

Ďalšie vzdelávacie príspevky

1
Výber prednášok z Českého kardiologického kongresu 2018
  • Čo priniesli nové odporúčania ESC/ EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií? V prvom rade sa dozviete, že oproti predchádzajúcim odporúčaniam z roku 2011 je novinkou zmena v definovaní kardiovaskulárneho rizika u niektorých skupín pacientov. S tým súvisia zmenené cieľové hodnoty LDL-cholesterolu a aj nové trendy v terapii. Statíny majú svoje stabilné miesto, ale začínajú sa častejšie kombinovať s ezetimibom. Dozviete sa tiež, u ktorých pacientov sa odporúča pridať k statínom aj liek z novej skupiny inhibítorov PCSK9. Prednášku o najnovších trendoch v terapii dyslipidémií si pripravil prof. Táborský.

  • Je známe, že kontrola krvného tlaku a cholesterolu výrazne znižuje kardiovaskulárne riziko. Ako však postupovať u pacientov, ktorí nereagujú dostatočne na bežnú liečbu statínmi? Ponúkame vám prednášku prof. Špinara, kde sa dozviete, ktoré statíny najúčinnejšie znižujú LDL-cholesterol. V prípade, že ani moderné statíny nestačia, pridáva sa podľa najnovších odporúčaní ESC/ EAS z roku 2016 ezetimib. Dozviete sa všetko o bezpečnostnom profile ezetimibu. Takisto zistíte, pre ktoré rizikové skupiny pacientov je kombinácia ezetimib-statín správnou voľbou a aké fixné kombinácie sú registrované.

  • Vedeli ste, že Mona Lisa bola pravdepodobne prvou zachytenou pacientkou s familiárnou hypercholesterolémiou? Títo pacienti bez liečby umierajú v mladom veku na infarkt myokardu, aj keď po zavedení statínov na trh sa ich situácia výrazne zlepšila. Ak sa nedarí znížiť LDL-cholesterol na cieľovú hladinu, ESC/ EAS odporúča kombinovať statín s ezetimibom. V druhom kroku sa k statínu pridáva liek z novej skupiny inhibítorov PCSK9 ako alirokumab a evolokumab. Z prednášky profesora Češku sa dozviete podstatné informácie o účinkoch a bezpečnostnom profile alirokumabu a jeho uplatnení v klinickej praxi.

  • Pacient s akutním koronárním syndromem: sekundární prevence

    Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD.

    12 min. /

    U pacientov po prekonaní akútneho koronárneho syndrómu je dôležité znížiť hladinu LDL-cholesterolu, aby nedošlo k regresii koronárnej aterosklerózy. Docent Kovárník vo svojej prednáške predviedol, ako je možné pomocou moderných zobrazovacích metód sledovať dynamika vývoja plaku a dokonca aj morfológiu fibróznej čiapky. Liečba statínmi však často nestačí na dosiahnutie cieľových hladín LDL-cholesterolu, čo je zvlášť nebezpečné u týchto rizikových pacientov. Preto sa v súčasnosti siaha po tzv. agresívnej liečbe vysokými dávkami statínu v kombinácii s ezetimibom prípadne po najmodernejšej kombinácii statínu s inhibítorom PCSK9. Okrem LDL-cholesterolu znižujú inhibítory PCSK9 aj hladiny výrazne aterogénneho lipoproteínu(a). Prednáška docenta Kovárníka vás prevedie svetom najmodernejších klinických prístupov v prevencii akútneho koronárneho syndrómu.

Informácie

 

Sanofi

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.