Momentálne nie je plánovaný žiadny priamy prenos. Program

AteroAkadémia

 

1
Študijný materiál s AD testom do 31. 7. 2018: Alirocumab – rok klinickej praxe na Slovensku
2
Študijný materiál s AD testom do 20. 5. 2018: Alirokumab – klinická prax
3
Študijný materiál s AD testom do 30. 11. 2017: Dyslipidémia ako cieľ kardiovaskulárnej prevencie
4
Študijný materiál s AD testom do 15. 8. 2017: Monoklonálne protilátky v internej medicíne
5
Študijný materiál s AD testom do 15. 6. 2017: Otvorenie novej kapitoly v liečbe pacienta s dyslipoproteinémiou
Informácie

 

Sanofi

 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC