Expert Bio Fórum 2020

Autodidaktické testy je možné riešiť do 25. novembra 2020.

Testy akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslami CB633AD, CB634AD a CB654AD.

Autodidaktické testy sú podporené z finančných prostriedkov spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

1
Expert Bio Fórum I.
2
Expert Bio Fórum II.
3
Expert Bio Fórum III.
4
Záznam webinára Biofórum z 26. mája

 

 
5
Záznam webinára Biofórum z 27. mája

 

 
Informácie

 

pfizer_logo

 

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC