Základný prehľad o prevalencii, diagnostike a liečbe bolesti hlavy

Autodidaktický test je možné riešiť do 30. novembra 2019.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB440AD.

Editoriál

Každý desiaty pacient navštívi svojho všeobecného lekára kvôli bolesti hlavy. V prvom rade je nevyhnuté vylúčiť závažné či život-ohrozujúce príčiny, najčastejšie spojené s léziou v intrakrániu. Vo väčšine prípadov ale ide o primárnu cefaleu, kedy štrukturálne poškodenie prítomné nie je. Najčastejšie sa jedná o migrénu, na druhom mieste je tenzná bolesť hlavy. Neexistuje špecifické vyšetrenie primárnych bolestí hlavy, je založené na cielenej a podrobnej anamnéze, a preto by mala patriť do rúk neurológa. Nasledujúci manažment nekomplikovanej cefaley môže ostať pokojne v rukách lekára prvého kontaktu. Bolesť hlavy refraktérna na bežnú liečbu, ktorá vyžaduje špecifickú terapiu (napríklad aplikáciu botulotoxínu), prináleží výhradne neurológom s bohatými skúsenosťami s liečbou cefaley.

1
Multimediálna prezentácia
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC