BURNS 2018 – Stredoeurópsky popáleninový kongres

Po dlhšom čase odborné podujatie zamerané na popáleninovú medicínu hostilo hlavné mesto Slovenska, Bratislava.

Kongres sa uskutočnil 31. mája – 1. júna 2018.

1
Prednášky k 30. výročiu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave
2
Pokroky v liečení popálenín v 21. storočí

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC