BURNS 2018 – Stredoeurópsky popáleninový kongres

Po dlhšom čase odborné podujatie zamerané na popáleninovú medicínu hostilo hlavné mesto Slovenska, Bratislava.

Kongres sa uskutočnil 31. mája – 1. júna 2018.

1
Prednášky k 30. výročiu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave
2
Pokroky v liečení popálenín v 21. storočí

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC