V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

BURNS 2018 – Stredoeurópsky popáleninový kongres

Po dlhšom čase odborné podujatie zamerané na popáleninovú medicínu hostilo hlavné mesto Slovenska, Bratislava.

Kongres sa uskutočnil 31. mája – 1. júna 2018.

1
Prednášky k 30. výročiu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave
2
Pokroky v liečení popálenín v 21. storočí

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.