Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Chrípka známa neznáma

do 28.
februára
  2
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Správne odpovede na otázky v tomto AD teste môžu byť v rozmedzí 0 až 4.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

1 komentár k “Chrípka známa neznáma”

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.