Vo štvrtok 6. mája od 16:00 vysielame akreditovaný webinár pre lekárov „eKlinická prax“ Sledujte naživo

Aký smer a cestu nám určí COMPASS?

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. mája 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom DB830AD.

1
Vzdelávací materiál
2
Záznam webinára z 18. novembra 2020
Partner podujatia

 

 

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.