COVID-19, CHOCHP, Astma – čo teraz, čo potom

Autodidaktický test je možné riešiť do 14. decembra 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB685AD.

1
Vzdelávací materiál s autodidaktickým testom

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Berlin-Chemie / A. Menarini.

2
Záznam webinára COVID-19, CHOCHP, Astma - čo teraz, čo potom

 

Informácie

 

bch_logo_meditrend

 

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
www.berlin-chemie.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA