V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

COVID-19 a súčasný manažment pacientov s KV ochorením a vplyv pandémie na lekára, rodinu a vzťahy

Autodidaktický test je možné riešiť do 22. augusta 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB638AD.

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Bayer spol. s. r. o.

1
Multimediálne prezentácie
2
Autodidaktický test
Informácie

 

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC