COVID-19 a súčasný manažment pacientov s KV ochorením a vplyv pandémie na lekára, rodinu a vzťahy

Autodidaktický test je možné riešiť do 22. augusta 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB638AD.

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Bayer spol. s. r. o.

1
Multimediálne prezentácie
2
Autodidaktický test
Informácie

 

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.