23. a 24. októbra budeme od 16:00 vysielať živý prenos Klinická prax v pediatrii.

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2018

Kongres sa uskutočnil v júni 2018 v Jasnej.

Editoriál

Interdisciplinárny charakter tohto podujatia prispel k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov, ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu. Tento rok na podujatí stretli všeobecní praktickí lekári, internisti, kardiológovia, hepatológovia, epidemiológovia, pediatri, pneumológovia, obezitológovia, angiológovia, metabolickí chirurgovia, diabetológovia, odborníci na výživu a psychológiu, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pri komplexnej starostlivosti o obézneho pacienta.

1
Obezita a kolorektálny karcinóm
3
State of the art I.
4
Blok Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie
6
Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti
10
Blok Českej obezitologickej spoločnosti
11
Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Pohľad kardiológa na obezitu
12
Blok Slovenskej angiologickej spoločnosti
14
Blok Ústavu verejného zdravotníctva JLK UK Martin a Ústavu ošetrovateľstva LF UPJŠ
16
Blok Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
18
Obezita u seniorov: Pohybový aparát a telesná aktivita

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC