Nové molekuly v psychiatrickej praxi

do 28.
februára
  2
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Aká je bezpečnosť/účinnosť antipsychotickej liečby? Zmena liečby sa väčšinou deje kompromisom v záujme zvýšenia účinnosti alebo zníženia nežiaducich účinkov. Celý proces liečby je potrebné pozorne sledovať a vyhodnocovať. Aká je sexuálna aktivita pri schizofrénii? Podľa štatistík malá. Intímny život pri psychických chorobách trpí, preto sa naň treba pýtať pred začatím liečby. Antipsychotiká môžu mať svojim mechanizmom účinku negatívny vplyv na sexuálne funkcie. Niektoré sú šetrnejšie, iné menej.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Informácie

EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Apollo Business Centrum II, Blok E, Prievozská 4 D, 821 09 Bratislava
www.egis.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.