Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

eSM Edukaforum 2017

esm-banner

eSM Edukaforum 2017 je už druhý ročník e-learningového programu pre neurológov podporený spoločnosťou Biogen. Autori prednášok poukazujú na aktuálny vývoj liečby pacientov so Sclerosis Multiplex s ohľadom na prítomné okolnosti ochorenia.

Možnosť získania 20 kreditov SLK pri úspešnom vyriešení všetkých 10 autodidaktických testov k jednotlivým témam. Po každej prednáške nasleduje AD test pozostávajúci z 10 otázok, ktoré popisujú autori vo svojich prednáškach. Získané kredity SLK budú priamo pripísané na elektronickú kartu lekára.

Trvanie celého e-learningového programu s možnosťou riešenia autodidaktických testov je 12 mesiacov, od 1. februára 2017 do 31. januára 2018.

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD

Editoriál

Roztrúsená skleróza vzhľadom na vysokú prevalenciu v našich zemepisných šírkach a mimoriadne závažné medicínske dôsledky je v neurologickej komunite veľmi dobre známa. Intenzívny výskum v posledných dvoch desaťročiach však priniesol množstvo nových poznatkov, ktoré významne zmenili pohľad na toto ochorenie.

Roztrúsená skleróza je síce stále kategorizovaná ako zatiaľ nevyliečiteľná choroba, no v súčasnosti dostupné lieky sú schopné veľmi účinne zasiahnuť do priebehu ochorenia a významne zlepšiť nielen kvalitu života pacientov ale aj ich celkovú prognózu. Kritickým momentom úspešnosti tejto farmakoterapie je včasné a správne stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, čo je stále celosvetovým problémom.

Cieľom tohto edukačného programu je preto poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne možnosti diagnostiky roztrúsenej sklerózy a poukázať na najčastejšie problémy vyskytujúce sa v klinickej praxi.

1
Pre-test

Za pre-test nie sú pridelené kredity. Je určený iba pre lepšie zorientovanie v téme a vyhodnotenie vašich vedomostí pred absolvovaním e-learningového programu.

2
Rádiologické hodnotenie aktivity ochorenia u pacienta so Sclerosis Multiplex
3
Súčasné možnosti v imunomodulačnej liečbe pri Sclerosis Multiplex
  • Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc

    21:58 / Neurológia

4
Dosiahnutie stavu bez aktivity ochorenia (NEDA) ako cieľ imunomodulačnej liečby pri Sclerosis Multiplex
5
Špecifiká monitorovania pacienta s imunomodulačnou liečbou pri Sclerosis Multiplex
  • Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD

    20:10 / Neurológia

6
Kortikosteroidy v liečbe ataku Sclerosis Multiplex
  • Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD

    29:36 / Neurológia

7
Symptomatická liečba pri Sclerosis Multiplex
8
Farmakologické ovplyvnenie oxidatívneho stresu pri Sclerosis Multiplex
9
Možné liekové interakcie pri imunomodulačnej liečbe Sclerosis Multiplex
10
Princípy vakcinácie u pacientov so Sclerosis Multiplex
11
Kazuistiky pacientov so Sclerosis Multiplex
12
eSM Edukaforum 2016

Toto sú multimediálne prezentácie z minulého ročníka.

Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.