eSM Edukaforum 2018

eSM Edukaforum 2018 je už tretí ročník e-learningového programu pre neurológov podporený spoločnosťou Biogen. Autori prednášok sa venujú multidisciplinárnemu prístupu pri manažmente pacienta so sclerosis multiplex.

Možnosť získania 20 kreditov CME pri úspešnom vyriešení všetkých AD testov. Za každou témou nasleduje AD test s možnosťou získania kreditov SLK, ktoré budú pripísané priamo na elektronickú kartu lekára.

Trvanie celého E-learningového programu s možnosťou riešenia AD testov je 12 mesiacov, od 1. februára 2018 do 31. januára 2019.

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD

 

1
Pre-test

Za pre-test nie sú pridelené kredity. Je určený iba pre lepšie zorientovanie v téme a vyhodnotenie vašich vedomostí pred absolvovaním e-learningového programu.

2
Úvod do problematiky interdisciplinárneho prístupu pri sclerosis multiplex
  • Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

    25 min. / Neurológia

3
Heterogenita ochorenia a personalizovaný prístup pri sclerosis multiplex
4
Gravidita a sclerosis multiplex
5
Sclerosis multiplex v detskom veku
6
Depresia a iné psychotické poruchy pri sclerosis multiplex
  • Doc. MUDr. J. Szilasiová, PhD.

    25 min. / Neurológia

7
Únava pri sclerosis multiplex
8
Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)
9
Spolupráca s urológom pri sclerosis multiplex
10
Sexuologické aspekty pri sclerosis multiplex
11
Úskalia psychologickej starostlivosti v rámci interdisciplinárneho prístupu k pacientovi so sclerosis multiplex
Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.