eSM Edukaforum 2018 pre špecializované sestry

eSM Edukaforum 2018: Starostlivosť o pacienta so Sclerosis Multiplex z pohľadu SM sestry je e-learningový program pre špecializované sestry podporený spoločnosťou Biogen.

Možnosť získania 6 kreditov SKSaPA pri úspešnom vyriešení všetkých AD testov. Za každou témou nasleduje AD test s možnosťou získania kreditov SKSaPA.

Trvanie celého E-learningového programu s možnosťou riešenia AD testov je 6 mesiacov, od 1. februára 2018 do 31. júla 2018.

Odborný garant: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

 

1
Súčasné možnosti v liečbe sclerosis multiplex
2
Faktory ovplyvňujúce adherenciu pacienta k liečbe
3
Komunikácia s pacientom s chronickým ochorením
Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták