eSM Edukaforum 2018 pre špecializované sestry

eSM Edukaforum 2018: Starostlivosť o pacienta so Sclerosis Multiplex z pohľadu SM sestry je e-learningový program pre špecializované sestry podporený spoločnosťou Biogen.

1
Súčasné možnosti v liečbe sclerosis multiplex
2
Faktory ovplyvňujúce adherenciu pacienta k liečbe
3
Komunikácia s pacientom s chronickým ochorením
Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.