eSM Edukaforum 2018 pre špecializované sestry

eSM Edukaforum 2018: Starostlivosť o pacienta so Sclerosis Multiplex z pohľadu SM sestry je e-learningový program pre špecializované sestry podporený spoločnosťou Biogen.

Možnosť získania 6 kreditov SKSaPA pri úspešnom vyriešení všetkých AD testov. Za každou témou nasleduje AD test s možnosťou získania kreditov SKSaPA.

Trvanie celého E-learningového programu s možnosťou riešenia AD testov je 6 mesiacov, od 1. februára 2018 do 31. júla 2018.

Odborný garant: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

 

1
Súčasné možnosti v liečbe sclerosis multiplex
2
Faktory ovplyvňujúce adherenciu pacienta k liečbe
3
Komunikácia s pacientom s chronickým ochorením
Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták