Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

eSM Edukaforum 2017

esm-banner

eSM Edukaforum 2017 je už druhý ročník e-learningového programu pre neurológov podporený spoločnosťou Biogen. Autori prednášok poukazujú na aktuálny vývoj liečby pacientov so Sclerosis Multiplex s ohľadom na prítomné okolnosti ochorenia.

Možnosť získania 20 kreditov SLK pri úspešnom vyriešení všetkých 10 autodidaktických testov k jednotlivým témam. Po každej prednáške nasleduje AD test pozostávajúci z 10 otázok, ktoré popisujú autori vo svojich prednáškach. Získané kredity SLK budú priamo pripísané na elektronickú kartu lekára.

Trvanie celého e-learningového programu s možnosťou riešenia autodidaktických testov je 12 mesiacov, od 1. februára 2017 do 31. januára 2018.

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD

Editoriál

Roztrúsená skleróza vzhľadom na vysokú prevalenciu v našich zemepisných šírkach a mimoriadne závažné medicínske dôsledky je v neurologickej komunite veľmi dobre známa. Intenzívny výskum v posledných dvoch desaťročiach však priniesol množstvo nových poznatkov, ktoré významne zmenili pohľad na toto ochorenie.

Roztrúsená skleróza je síce stále kategorizovaná ako zatiaľ nevyliečiteľná choroba, no v súčasnosti dostupné lieky sú schopné veľmi účinne zasiahnuť do priebehu ochorenia a významne zlepšiť nielen kvalitu života pacientov ale aj ich celkovú prognózu. Kritickým momentom úspešnosti tejto farmakoterapie je včasné a správne stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, čo je stále celosvetovým problémom.

Cieľom tohto edukačného programu je preto poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne možnosti diagnostiky roztrúsenej sklerózy a poukázať na najčastejšie problémy vyskytujúce sa v klinickej praxi.

1
Pre-test

Za pre-test nie sú pridelené kredity. Je určený iba pre lepšie zorientovanie v téme a vyhodnotenie vašich vedomostí pred absolvovaním e-learningového programu.

2
Rádiologické hodnotenie aktivity ochorenia u pacienta so Sclerosis Multiplex
3
Súčasné možnosti v imunomodulačnej liečbe pri Sclerosis Multiplex
  • Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc

    21:58 / Neurológia

4
Dosiahnutie stavu bez aktivity ochorenia (NEDA) ako cieľ imunomodulačnej liečby pri Sclerosis Multiplex
5
Špecifiká monitorovania pacienta s imunomodulačnou liečbou pri Sclerosis Multiplex
  • Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD

    20:10 / Neurológia

6
Kortikosteroidy v liečbe ataku Sclerosis Multiplex
  • Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD

    29:36 / Neurológia

7
Symptomatická liečba pri Sclerosis Multiplex
8
Farmakologické ovplyvnenie oxidatívneho stresu pri Sclerosis Multiplex
9
Možné liekové interakcie pri imunomodulačnej liečbe Sclerosis Multiplex
10
Princípy vakcinácie u pacientov so Sclerosis Multiplex
11
Kazuistiky pacientov so Sclerosis Multiplex
12
eSM Edukaforum 2016

Toto sú multimediálne prezentácie z minulého ročníka.

Informácie

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

Autodidaktické testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa:
81 - 100% = 2 kredity
61 - 80% = 1 kredit
0 - 60% = 0 kreditov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.