Fytoterapia v liečbe LUTS, BPH a OAB

do 31.
augusta
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

LUTS nie sú orgánovo špecifické. Nie sú len príznakom BPH, skôr zodpovedajú pohľadu na dolné močové cesty ako na integrovanú funkčnú jednotku. S vekom sa často zhoršujú. Vyskytujú sa u mužov (M-LUTS) aj u žien. Uretra u muža je rozdielna ako u ženy. Ale z hľadiska samotného aktu mikcie to nehrá takú úlohu a celý akt je regulovaný vyššími centrami a periférnou nervovou reguláciou...

1
Multimediálna prezentácia
2
Abstrakt
Informácie

Schwabe Slovakia s.r.o.
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
www.schwabe.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták