Fytoterapia v liečbe LUTS, BPH a OAB

do 31.
augusta
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

LUTS nie sú orgánovo špecifické. Nie sú len príznakom BPH, skôr zodpovedajú pohľadu na dolné močové cesty ako na integrovanú funkčnú jednotku. S vekom sa často zhoršujú. Vyskytujú sa u mužov (M-LUTS) aj u žien. Uretra u muža je rozdielna ako u ženy. Ale z hľadiska samotného aktu mikcie to nehrá takú úlohu a celý akt je regulovaný vyššími centrami a periférnou nervovou reguláciou...

1
Multimediálna prezentácia
2
Abstrakt
Informácie

Schwabe Slovakia s.r.o.
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
www.schwabe.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC