Hnačka a jej liečba

do 28.
júna
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLeK

 

⚠️  Test sa zobrazuje len registrovaným používateľom s vyplnenou pozíciou farmaceut alebo farmaceutický laborant.

 

1
Vzdelávací materiál
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79,9% = 1 kredit, 0 - 59,9% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA