Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Hypersekrečné stavy a inhibítory protónovej pumpy

do 11.
marca
  3
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

História poznania poruchy trávenia je stará viac ako 2000 rokov. Hippokrates (460 – 370 pr. n. l.) vedel, že trávenie prebieha v žalúdku a tenkom čreve, živiny sa vylučujú do krvi a pečene a tráviace šťavy sú horko-kyslé. Poruchy trávenia označoval termínom dys-pepsia. Diocles z Carypta (približne 350 pr. n. l.) opísal erupcie kyslej šťavy, pálenie záhy, epigastrické a hladové bolesti, občas spojené s vracaním, ako symptómy chorého žalúdka. Celsius (30 pr. n. l. – 25 n. l.) poznal kyselinotvorné jedlá a pacientom s vredmi alebo tráviacimi ťažkosťami odporúčal ľahkú, želatinóznu potravu. Potom nasledovalo viac ako 1000 rokov temna, kedy sa verilo, že príčinou porúch trávenia je porucha rôznych štiav v tele...

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Informácie

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.