23. a 24. októbra budeme od 16:00 vysielať živý prenos Klinická prax v pediatrii.

Imunomodulácia – nenahraditeľný nástroj v rukách pediatra

do 28.
februára
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Ako racionálne pristupovať k recidivujúcim infekciám dýchacích ciest u detí? V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi fyziologickou a zvýšenou chorobnosťou. Respiračné infekcie sú totiž pričasto liečené antibiotikami. Imunomodulácia sa využíva a odporúča ako optimálna preventívna stratégia pri opakovaných infekciách dýchacích ciest.

1
Multimediálna prezentácia
2
Abstrakt
Informácie

Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
www.benela.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.