Imunomodulácia – nenahraditeľný nástroj v rukách pediatra

do 28.
februára
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Ako racionálne pristupovať k recidivujúcim infekciám dýchacích ciest u detí? V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi fyziologickou a zvýšenou chorobnosťou. Respiračné infekcie sú totiž pričasto liečené antibiotikami. Imunomodulácia sa využíva a odporúča ako optimálna preventívna stratégia pri opakovaných infekciách dýchacích ciest.

1
Multimediálna prezentácia
2
Abstrakt
Informácie

Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
www.benela.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

2 komentáre k “Imunomodulácia – nenahraditeľný nástroj v rukách pediatra”

  1. Mám záujem o vypracovanie AD testu k téme Imunomodulácia– nenahraditeľný nástroj v rukách pediatra. Test sa mi na stránke nezobrazuje, je k nahliadnutiu len v abstrakte. Plánujete test zverejnit až neskôr?
    Vajsáblová Jana

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA