V termíne 21. až 23. októbra vysielame „3. kongres SOA a 19. Slovenské obezitologické dni“ Sledujte naživo

Imunomodulácia – nádej pre pacientov so stredne ťažkou psoriázou?

1
Komplexita účinku PDE4 inhibitoru v éře COVID-19
2
Prínos malej molekuly k liečbe psoriázy v reálnej klinickej praxi
3
Manažment psoriatika s ohľadom na pridružené komorbidity
Partner podujatia

 

Amgen logo

 

Amgen Slovakia s.r.o.
Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC