Vo štvrtok 6. mája od 16:00 vysielame akreditovaný webinár pre lekárov „eKlinická prax“ Sledujte naživo

Imunomodulácia – nádej pre pacientov so stredne ťažkou psoriázou?

1
Komplexita účinku PDE4 inhibitoru v éře COVID-19
2
Prínos malej molekuly k liečbe psoriázy v reálnej klinickej praxi
3
Manažment psoriatika s ohľadom na pridružené komorbidity
Partner podujatia

 

Amgen logo

 

Amgen Slovakia s.r.o.
Digital Park, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
www.amgen.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC