Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Infekcie dýchacích ciest u detí. Fytoterapia v liečbe kašľa

Popis
e-seminára
  do 30.
júna
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Akútny zápal dýchacích ciest je najčastejším zdravotným problémom v detskom veku, ochorenia dýchacích ciest sú jednou z hlavných príčin hospitalizácie detí, seniorov aj imunokompromitovaných pacientov. Ochorenia dýchacích ciest predstavujú 50% všetkých ochorení u detí do 5 rokov života a 30% všetkých ochorení u detí od 5 do 12 rokov života. Podľa WHO zomrie na infekcie dolných dýchacích ciest 12 miliónov detí, čo je viac ako na AIDS, tuberkulózu a maláriu spolu.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
3
Autodidaktický test na portáli SLK

Tento test sa rieši na portáli SLK. Po kliknutí na test postupujte podľa pokynov v ľavom dolnom rohu stránky.

Informácie

Schwabe Slovakia s.r.o.
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
www.schwabe.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták