Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Infekty močových ciest a imunomodulačná liečba

Popis
e-seminára
  do 21.
septembra
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

MUDr. Igor Bartl z Urologického oddelenia UN Bratislava – Ružinov sa vo svojej prednáške venoval infekciám močových ciest (IMC), najmä z pohľadu imunomodulačnej liečby.

Štrukturoval svoju prezentáciu do nasledujúcich častí: 1) úvodná časť, ktorá sa zaoberala charakterizáciou IMC, ich klinickým obrazom, pôvodcami a manažmentom, 2) v druhej časti podrobne popísal manažment a prevenciu IMC. 3) V tretej časti uviedol OM-89 (Uro-vaxom) ako odporúčaný prípravok na prevenciu RIMC a 4) napokon Cystone ako voľnopredajný výživový doplnok používaný v terapii urolitiázy a RIMC.

1
Multimediálna prezentácia
Informácie

Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
www.benela.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC