Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Infekty močových ciest a imunomodulačná liečba

Popis
e-seminára
  do 21.
septembra
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

MUDr. Igor Bartl z Urologického oddelenia UN Bratislava – Ružinov sa vo svojej prednáške venoval infekciám močových ciest (IMC), najmä z pohľadu imunomodulačnej liečby.

Štrukturoval svoju prezentáciu do nasledujúcich častí: 1) úvodná časť, ktorá sa zaoberala charakterizáciou IMC, ich klinickým obrazom, pôvodcami a manažmentom, 2) v druhej časti podrobne popísal manažment a prevenciu IMC. 3) V tretej časti uviedol OM-89 (Uro-vaxom) ako odporúčaný prípravok na prevenciu RIMC a 4) napokon Cystone ako voľnopredajný výživový doplnok používaný v terapii urolitiázy a RIMC.

1
Multimediálna prezentácia
Informácie

Benela s.r.o.
Súbežná 7, 811 04 Bratislava
www.benela.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták