Inkontinencia (pre sestry)

Autodidaktické testy akreditovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Autodidaktické testy sú podporené z finančných prostriedkov spoločnosti HARTMANN – RICO spol. s r.o.

1
Inkontinencia z pohľadu urológa
2
Inkontinencia z pohľadu gynekológa
3
Inkontinencia z pohľadu geriatra
4
Inkontinencia z pohľadu neurológa
5
Video prednášky
Informácie

 

Hartmann

 

HARTMANN – RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.hartmann.info/sk-sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.