KardioNTT – Kardiologický míting troch regiónov

14. september 2018, Chateau Appony, Oponice

 

1
Kontroverze, současné strategie a perspektivy v akútní kardiologické péči

Blok ČAAK (Česká asociace akutní kardiologie)

2
Arytmie I
3
Arytmie II
4
Intenzívna starostlivosť v kardiológii
5
Akútny koronárny syndróm

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.