Klinická výživa – elearningový projekt spoločnosti Abbott Laboratories

3
Elektronický seminár s AD testom: Klinická výživa ako možné riešenie diétnych chýb diabetikov
4
Elektronický seminár s AD testom: Fragilita vs. Kachexia malnutrícia v starobe
7
Indikačné a úhradové podmienky pri preskripcii špeciálnej diabetickej výživy
9
Elektronický seminár: Vplyv HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrát) na silu a funkčnosť svalov
10
Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov
Informácie

abbott-logo

abbott-motto

 

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, 821 02 Bratislava, Slovakia
www.sk.abbott

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.