Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

Klinická výživa – elearningový projekt spoločnosti Abbott Laboratories

2
Elektronický seminár s AD testom: Klinická výživa ako možné riešenie diétnych chýb diabetikov
3
Elektronický seminár s AD testom: Fragilita vs. Kachexia malnutrícia v starobe
6
Indikačné a úhradové podmienky pri preskripcii špeciálnej diabetickej výživy
8
Elektronický seminár: Vplyv HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrát) na silu a funkčnosť svalov
9
Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov
Informácie

abbott-logo

abbott-motto

 

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, 821 02 Bratislava, Slovakia
www.sk.abbott

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA