Kompetencie všeobecných lekárov pod lupou

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. októbra 2019.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB498AD.

Editoriál

Sú všeobecní lekári iba “rozdávačmi” výmenných lístkov? Od roku 2014 všeobecným lekárom postupne pribudli viaceré nové kompetencie. Detailne sa pozrieme na to, ako sa ich zhostili, prečo je proces rozširovania kompetencií všeobecných lekárov taký dôležitý a aké sú perspektívy do budúcna.

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC