Kompliancia

do 1.
mája 2019
  1
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

Editoriál

Kompliancia sa definuje ako dodržiavanie, súhlas alebo poddajnosť, ochota dodržiavať rady, stotožnenie sa s odporúčaním, podrobenie sa navrhnutému režimu spolupráce. Je to uvedomelá spolupráca medzi sestrou/ lekárom a pacientom a jeho ochota dodržiavať rady zdravotníckych pracovníkov.

1
Vzdelávací materiál
Informácie

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC