Kompliancia

do 1.
mája 2019
  1
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

Editoriál

Kompliancia sa definuje ako dodržiavanie, súhlas alebo poddajnosť, ochota dodržiavať rady, stotožnenie sa s odporúčaním, podrobenie sa navrhnutému režimu spolupráce. Je to uvedomelá spolupráca medzi sestrou/ lekárom a pacientom a jeho ochota dodržiavať rady zdravotníckych pracovníkov.

1
Vzdelávací materiál
Informácie

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA