Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Komunikácia sestry so schizofrénnym pacientom a základy o depotných antipsychotikách

do 10.
januára
  1
abstrakt
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

 

1
Vzdelávací materiál
Informácie

Lundbeck Slovensko s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
www.lundbeck.com

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.