LEKÁRNIK

Autodidaktický test je možné riešiť do 14. januára 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom 2020118A_01.

1
Vzdelávací materiál

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Berlin-Chemie / A. Menarini.

2
Autodidaktický test
Partner podujatia

 

bch_logo_meditrend

 

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
www.berlin-chemie.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.