Liečba bolesti so zameraním na účinnú látku metamizol

do 9.
júna 2019
  1
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Metamizol je jedna z troch základných (skupín) molekúl neopiátových analgetík používaných štandardne v liečbe akútnej aj chronickej bolesti na Slovensku už od roku 1994. Jedná sa o analgetikum, spazmolytikum a antipyretikum. Jeho analgetický účinok je sprostredkovaný rôznymi mechanizmami v CNS, spazmolytický účinok je periférny. Používame ho aj samostatne (slabá bolesť), alebo častejšie v kombinácii s neopiátovými (paracetamol, NSA) aj opiátovými analgetikami (tramadol, silné opiáty), zaujímavá, nedocenená ale perspektívna je jeho fixná kombinácia s kofeinom a spazmolytikom. Dôležitou a výhodnou vlastnosťou metamizolu je jeho dobrý účinok na rôzne bolesti, predovšetkým viscerálne bolesti a bolesti pohybového aparátu, ale aj pálivé neuropatické bolesti, cefaley, nádorové bolesti a mnohé iné. Jeho užívanie je v tabletovej i kvapkovej forme jednoduché, môže sa užívať aj dlhodobo. Je dobre tolerovaný.

1
Multimediálna prezentácia
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA