Manažment liekových interakcií analgetík

Autodidaktický test je možné riešiť do 21. novembra 2019.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB439AD.

Editoriál

Liekové interakcie môžu mať za následok zlyhanie alebo vážne nežiaduce účinky analgetík. Na predchádzanie liekových interakcií je dôležité, aby sa sledovala odborná literatúra a vhodne využívali elektronické databázy na kontrolu liekových interakcií pri začatí liečby, zmene farmakoterapie a pri jej ukončení.

1
Vzdelávací materiál
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták