Manažment liekových interakcií analgetík

Autodidaktický test je možné riešiť do 21. novembra 2019.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB439AD.

Editoriál

Liekové interakcie môžu mať za následok zlyhanie alebo vážne nežiaduce účinky analgetík. Na predchádzanie liekových interakcií je dôležité, aby sa sledovala odborná literatúra a vhodne využívali elektronické databázy na kontrolu liekových interakcií pri začatí liečby, zmene farmakoterapie a pri jej ukončení.

1
Vzdelávací materiál
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC