Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

Miesto a význam intenzifikovanej statínovej liečby v súčasnej medicíne

Autodidaktický test je možné riešiť do 7. júla 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB539AD.

Editoriál

Statíny v klinickej medicíne nie sú krátko. Prvý statín – lovastatín – bol uvedený na trh v roku 1987. Prvou veľkou štúdiou publikovanou v časopise The Lancet v roku 1994 bola štúdia 4S, ktorá poukázala na význam statínov v klinickej praxi. Pri príchode simvastatínu v dávke 10 mg sa lekári obávali nežiaducich účinkov. V súčasnosti sa pohybujú v rámci intenzifikovanej statínovej liečbe na oveľa vyšších dávkach. Ako to teda v skutočnosti je?

1
Edukačný materiál
2
Autodidaktický test
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC