Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

Monotématický hepatologický deň 2018

Podujatie sa uskutočnilo 7. decembra 2018 v Bratislave.

Hlavná téma bola venovaná problematike Chronických hepatitíd.

 

1
2
Ako nám vírusy komplikujú život
4
Monotématický hepatologický deň 2019

 

V tomto roku sa na vás tešíme 6. decembra 2019 opäť na Ministerstve zdravotníctva SR.

Bližšie informácie vám prinesieme s dostatočným predstihom.

Organizačný tím FARMI – PROFI

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.