Monotématický hepatologický deň 2018

Podujatie sa uskutočnilo 7. decembra 2018 v Bratislave.

Hlavná téma bola venovaná problematike Chronických hepatitíd.

 

1
2
Ako nám vírusy komplikujú život
4
Monotématický hepatologický deň 2019

 

V tomto roku sa na vás tešíme 6. decembra 2019 opäť na Ministerstve zdravotníctva SR.

Bližšie informácie vám prinesieme s dostatočným predstihom.

Organizačný tím FARMI – PROFI

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták