Monotématický hepatologický deň 2018

Podujatie sa uskutočnilo 7. decembra 2018 v Bratislave.

Hlavná téma bola venovaná problematike Chronických hepatitíd.

 

1
2
Ako nám vírusy komplikujú život
4
Monotématický hepatologický deň 2019

 

V tomto roku sa na vás tešíme 6. decembra 2019 opäť na Ministerstve zdravotníctva SR.

Bližšie informácie vám prinesieme s dostatočným predstihom.

Organizačný tím FARMI – PROFI

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA