Vo štvrtok 19. septembra môžete od 16:00 sledovať priamy prenos Klinická prax.

Manažment respiračných ochorení

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. októbra 2019.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB435AD.

Editoriál

Prednášky sú venované chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, jej exacerbáciám, významu a postaveniu inhalačnej kortikoidnej liečby, ako aj problematike distribúcie ventilácie a stratégie inhalačnej liečby pri tomto ochorení. Blok prednášok uzatvára kombinovaná prednáška o pohľade na prínos alergológa a pneumológa v liečbe astmy bronchiale.

1
Multimediálne prezentácie
Informácie

Chiesi Slovakia s.r.o.
Šulekova 14, 811 06 Bratislava
www.chiesi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.