Je mukopolysacharidóza len zložité slovo, alebo závažná choroba, na ktorú treba myslieť?

do 28.
februára
  1
abstrakt
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Čo treba vedieť o mukopolysacharidóze (MPS)? Napríklad to, že ju tvorí skupina vrodených metabolických ochorení s nedostatkom niektorého z lyzozýmových enzýmov, v dôsledku čoho sa v lyzozóme hormadia nedegradované metabolity. Prejavy ochorenia sú rôznorodé a cesta k potvrdeniu diagnózy kľukatá. Skoré znaky a symptómy sú často typickými ťažkosťami v detskom veku. Pri miernej forme MPS sú najčastejšími dôvodmi návštevy lekára bolesti a stuhnutosť kĺbov. U závažnejších foriem MPS sú to časté respiračné infekty a patologické zakrivenie chrbtice. Včasná diagnostika je veľmi dôležitá z hľadiska progresie ochorenia a čo najlepšej terapie. Dobrou správou je, že na Slovensku je možné diagnostikovať pacientov s MPS aj pomocou jednoduchej skríningovej metódy – zo suchej kvapky krvi.

Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Shire Slovakia s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.shire.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.