Je mukopolysacharidóza len zložité slovo, alebo závažná choroba, na ktorú treba myslieť?

do 28.
februára
  1
abstrakt
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Čo treba vedieť o mukopolysacharidóze (MPS)? Napríklad to, že ju tvorí skupina vrodených metabolických ochorení s nedostatkom niektorého z lyzozýmových enzýmov, v dôsledku čoho sa v lyzozóme hormadia nedegradované metabolity. Prejavy ochorenia sú rôznorodé a cesta k potvrdeniu diagnózy kľukatá. Skoré znaky a symptómy sú často typickými ťažkosťami v detskom veku. Pri miernej forme MPS sú najčastejšími dôvodmi návštevy lekára bolesti a stuhnutosť kĺbov. U závažnejších foriem MPS sú to časté respiračné infekty a patologické zakrivenie chrbtice. Včasná diagnostika je veľmi dôležitá z hľadiska progresie ochorenia a čo najlepšej terapie. Dobrou správou je, že na Slovensku je možné diagnostikovať pacientov s MPS aj pomocou jednoduchej skríningovej metódy – zo suchej kvapky krvi.

Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Shire Slovakia s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.shire.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.