Dnes od 16:00 vysielame naživo 10. jubilejný webinár „eKlinická prax“ Sledujte naživo

Možnosti diagnostiky a liečby zriedkavých chorôb v klinickej praxi: Mukopolysacharidózy (eKlinická prax, 28. máj)

Autodidaktický test je možné riešiť do 30. novembra 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB670AD.

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
Informácie

 

Sanofi Genzyme

 

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC