Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe 2019

Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2019 v Bratislave.

1
Trombóza a dysfunkcia orgánov
2
Trombóza a intervenčné výkony
3
Perspektívy antitrombotickej liečby

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.