V stredu 1. februára od 13:00 vysielame webinár pre lekárov Sledujte naživo

Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe 2019

Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2019 v Bratislave.

1
Trombóza a dysfunkcia orgánov
2
Trombóza a intervenčné výkony
3
Perspektívy antitrombotickej liečby

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC