Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe 2019

Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2019 v Bratislave.

1
Trombóza a dysfunkcia orgánov
2
Trombóza a intervenčné výkony
3
Perspektívy antitrombotickej liečby

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA