Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Podujatie sa uskutočnilo v termíne 7. – 9. novembra 2018 v Košiciach.

6
Malnutriční a krehkí pacienti na našich pracoviskách

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.