Vo štvrtok 19. septembra môžete od 16:00 sledovať priamy prenos Klinická prax.

40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Podujatie sa uskutočnilo v termíne 7. – 9. novembra 2018 v Košiciach.

6
Malnutriční a krehkí pacienti na našich pracoviskách

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.