XXVI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a VIII. Škola lipidológie

7. – 8. febuár 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Editoriál

Je potrebné zlepšiť povedomie celej verejnosti, nielen medicínskej, ale aj pacientskej, ako zlepšiť včasný skríning rizikových faktorov aterosklerózy, z pohľadu lipidov, najmä familárnej hypercholesterolémie (FH) a ostatných aterogénnych dyslipidémií.

Inšpirujúc sa slovami profesora Keesa Hovingha z Holandska, ktorý vlani v Bratislave vysvetľoval, ako to v Holandsku dosiahli, že sú v diagnostike FH, najlepší na svete. Nepovedal v zásade žiadnu novinku – len to, že všetky linky na trase – vláda - ministerstvo zdravotníctva – zdravotné poisťovne – lekári – pacienti musia fungovať nielen v teórii, ale aj praxi. Zdravie je najdrahšia hodnota, preto si všetci musíme uvedomiť, že cesta prevencie je síce drahšia ako „ničnerobenie“, ale je to jediná cesta k tomu najdrahšiemu – zdraviu a v konečnom dôsledku je lacnejšia.

Daniel Pella, prezident SAA

1
Dyslipoproteinémie pri zriedkavých metabolických ochoreniach
3
Familiárna hypercholesterolémia
4
Patogenéza aterosklerózy - (ne)zapadnuté hypotézy?
5
Ktoré systémy neočakávane ovplyvňujú aterosklerózu?
6
Novinky v patogenéze aterosklerózy

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták