XXVI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a VIII. Škola lipidológie

7. – 8. febuár 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Editoriál

Je potrebné zlepšiť povedomie celej verejnosti, nielen medicínskej, ale aj pacientskej, ako zlepšiť včasný skríning rizikových faktorov aterosklerózy, z pohľadu lipidov, najmä familárnej hypercholesterolémie (FH) a ostatných aterogénnych dyslipidémií.

Inšpirujúc sa slovami profesora Keesa Hovingha z Holandska, ktorý vlani v Bratislave vysvetľoval, ako to v Holandsku dosiahli, že sú v diagnostike FH, najlepší na svete. Nepovedal v zásade žiadnu novinku – len to, že všetky linky na trase – vláda - ministerstvo zdravotníctva – zdravotné poisťovne – lekári – pacienti musia fungovať nielen v teórii, ale aj praxi. Zdravie je najdrahšia hodnota, preto si všetci musíme uvedomiť, že cesta prevencie je síce drahšia ako „ničnerobenie“, ale je to jediná cesta k tomu najdrahšiemu – zdraviu a v konečnom dôsledku je lacnejšia.

Daniel Pella, prezident SAA

1
Dyslipoproteinémie pri zriedkavých metabolických ochoreniach
3
Familiárna hypercholesterolémia
4
Patogenéza aterosklerózy - (ne)zapadnuté hypotézy?
5
Ktoré systémy neočakávane ovplyvňujú aterosklerózu?
6
Novinky v patogenéze aterosklerózy

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták