V utorok 10. marca môžete od 16:00 sledovať priamy prenos podujatia Klinická prax o zriedkavých chorobách.

Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života

Autodidaktický test je možné riešiť do 9. apríla 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB510AD.

Editoriál

Témou prednášky prof. MUDr. Z. Krištúfkovej, PhD., MPH z Katedry epidemiológie, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Bratislava, bolo očkovanie proti chrípke. V jej úvode zhodnotila minulú chrípkovú sezónu (2018/2019), chorobnosť a počet závažných akútnych respiračných infekcií (severeacute respiratory infection, SARI). SARI je definovaná ako akútna infekcia dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38º C, s kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, vyžadujúca hospitalizáciu.

1
Vzdelávací materiál
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.