Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života

Autodidaktický test je možné riešiť do 9. apríla 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB510AD.

Editoriál

Témou prednášky prof. MUDr. Z. Krištúfkovej, PhD., MPH z Katedry epidemiológie, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Bratislava, bolo očkovanie proti chrípke. V jej úvode zhodnotila minulú chrípkovú sezónu (2018/2019), chorobnosť a počet závažných akútnych respiračných infekcií (severeacute respiratory infection, SARI). SARI je definovaná ako akútna infekcia dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38º C, s kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, vyžadujúca hospitalizáciu.

1
Vzdelávací materiál
Informácie

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA